เกี่ยวกับเรา

Pokamaka หรือ พ่อค้าแม่ค้า

เราเป็นตลาดกลางในการซื้อขาย สินค้าออนไลน์ ระหว่างผู้ซื้อ กับ ผู้ขาย หรือ E-Marketplace
ที่เป็นศูนย์รวมของสินค้า และบริการ จากร้านค้า ต่างๆเข้ามาไว้ด้วยกัน ซึ่งเปรียบเหมือนกับห้างสรรพสินค้าออนไลน์นั่นเอง
โดยเราจะแยกหมวดหมู่ของสินค้า และบริการออกเป็น 7 หมวดหมู่ ได่แก่
em_brand_01.jpg
em_brand_02.jpg
em_brand_03.jpg
em_brand_04.jpg
 em_brand_05.jpg
em_brand_06.jpg
em_brand_07.jpg
 em_brand_08.jpg
 em_brand_09.jpg